Sæt kryds i kalenderen 5. februar – Ekstraordinær generalforsamling

Så er der blevet sat dato for den kommende ekstraordinære generalforsamling i dansk bodybuilding og fitnessforbund . Generalforsamlingen kommer ovenpå på nogle ekstremt turbulente måneder, hvor en række bestyrelsesmedlemmer, herunder forbundets formand har forladt bestyrelsen. Det kommer til at foregå søndag den 5. februar kl. 11.30 i Fredericia. Se dagsordenen her.

 

De punkter der er meldt på dagsordenen er følgende;

 

Dagsorden:
1. Kontrol af medlemmer.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Interessant nok nævnes der intet om ny formand, på trods af at forbundet som bekendt har stået uden formand de seneste måneder.